Voorafgaand aan elke individuele begeleiding neemt een gesprek plaats waarin de sporter, coach, scheidsrechter,… en de sportpsycholoog elkaar ontmoeten om samen te bepalen met welk doel een begeleiding wordt opgestart. Dit intake gesprek neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Een gemiddeld coaching traject bestaat uit 5 sessies van anderhalf uur. Afhankelijk van de coaching vraag kan het aantal sessies variëren. Deze sessies worden met tussenpozen van enkele weken gepland, zodat men steeds over voldoende tijd beschikt om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Net als technische vaardigheden dienen ook mentale vaardigheden vaak geoefend te worden om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Na afloop van elk coaching traject wordt een evaluatiemoment voorzien waarin verschillende vragen worden beantwoord.

  • Zijn de doelen bereikt?
  • Hoe werd het traject ervaren?
  • Hoe gaat de sporter er voor zorgen dat hij het geleerde in de toekomst blijft?
Coaching sessies vinden plaats in het kantoor te Asse. Na overleg kunnen deze ook op een andere locatie plaatsvinden. Op afstand coaching o.a. via internettoepassingen (Skype, Facetime,…) is ook mogelijk.