Sportpsychologische begeleiding

Deze vorm van sportpsychologische begeleiding richt zich zowel op de trainer en zijn relatie met het team, de spelersgroep, alsook de individuele sporter en zijn specifieke noden. Sportpsychologisch advies kan een team helpen om:

  • teamleden inzichten te geven in elkaars profiel en motieven om sport te beoefenen
  • oplossen van conflicten tussen coach en speler of tussen teamleden onderling
  • seizoensdoelen op te stellen, ernaar toe te werken op groepsniveau
  • teamdynamieken te identificeren en helpen begrijpen
  • teams helpen bouwen bij deelname aan belangrijke toernooien (vb: EK, WK,…)
Het teamprofiel

Om sterke teamprestaties neer te zetten wordt er binnen teamsporten een heel seizoen lang intensief samengewerkt. Deze samenwerking kan positief beïnvloed worden door de persoonlijke voorkeuren van de sporters in kaart te brengen en deze nadien met de trainers en spelersgroep te bespreken.

De sportpsycholoog brengt de persoonlijke voorkeuren van het hele team in kaart, er wordt besproken wat deze voorkeuren inhouden, hoe ze van elkaar verschillen maar vooral hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Teambuilding

Elk individu is uniek en hetzelfde geldt voor teams. Daarom zal elke trainer bij aanvang van een nieuw seizoen, of bij het samenstellen van nationale teams specifieke aandacht hebben voor het vormen van zijn team.

Wens je hierin professionele begeleiding, dan kan je terecht bij een sportpsycholoog. Samen identificeren we de noden eigen aan het team en zetten we een plan van aanpak op en dit op maat van jouw team.