HRM binnen de sportwereld

Een efficiënte club of federatiestructuur is van essentieel belang voor het behalen van resultaten en dit zowel op korte als op lange termijn. Na een grondige analyse van de club of federatie bieden we antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe vertaal je optimaal een visie naar een concrete missie met passend en haalbaar actieplan?
  • Hoe organiseer je de structuur met als doel de efficiëntie te verhogen?
  • Hoe zorg je ervoor dat elk talent zich ten volle kan ontplooien?
  • Hoe stel je duidelijke functieomschrijvingen op voor je medewerkers, trainers en vrijwilligers?
  • Hoe verwoord je de voordelen van concrete doelstellingen voor elke partij?
Advies bij het aantrekken van talent

Talentvolle trainers en/of sporters aantrekken, is een belangrijke ambitie van elke sportfederatie of club. Hoe kies je hèt talent, passend in jouw visie?

Een sportpsycholoog biedt je een objectief advies en helpt je om de beste keuze te maken.

Sportfederaties & clubs

Wens je als sportfederatie of club een van je doelgroepen informatie te verschaffen over mentale aspecten binnen topsport, dan kan dit op maat. Een paar belangrijkste thema’s waarrond workshops reeds werden georganiseerd:

  • Doelen stellen, doelen halen!
  • Efficiënte communicatie (tussen teamleden onderling, tussen coach en atleet of coach en ouders)
  • Omgaan met spanning en leren ontspannen,…
  • Verhoog je zelfvertrouwen!
  • De kracht van zelfspraak en mentale visualisatie
Scheidsrechters

Scheidsrechters kunnen, evenals topsporters, gewapend worden tegen de druk en de stress van de functie in een competitie die steeds meer gewicht en belang krijgt. Een sportpsycholoog kan een scheidrechter aan de hand van workshops of coaching sessies ondersteunen om zijn competenties verder te ontwikkelen.