Sportpsychologisch advies

Door de sporters een goede begeleiding op technisch, tactisch en mentaal vlak te geven, stellen trainers hen in staat hun competenties te verbeteren, hun grenzen te verleggen om zo hun “kunnen” tot het hoogste niveau te brengen. Een sportpsycholoog biedt de trainer net hetzelfde, in functie van zijn ambities:

  • inzicht krijgen in verschillende thema’s van de sportpsychologie
  • sportpsychologisch advies bij vragen omtrent de begeleiding van zijn of haar sporters
  • de eigen vaardigheden als trainer te perfectioneren
Individueel trainersprofiel

Als trainer kan je grote voordelen halen uit het verkrijgen van een beter inzicht in het eigen trainersprofiel en persoonlijke coachingstijl.

  • we bespreken samen de sterkten en mogelijke valkuilen van jouw coachingstijl
  • hieruit leggen we je ontwikkelingsdoelen vast en gieten we ze in een concreet ontwikkelingsplan
  • je kan er onmiddellijk mee aan de slag binnen je dagdagelijkse begeleiding van jouw sporters
  • dit rijker inzicht biedt je de handvaten om sporters op een uiterst persoonlijke manier te begeleiden, met oog voor de maximale ontplooiing van hun individueel potentieel
Personal Coaching & mentale training

De individuele begeleiding van trainers kan op verschillende manieren worden ingevuld.

De ene wenst zijn communicatievaardigheden aan te scherpen terwijl de andere inzichten wenst te verkrijgen over de manier waarop hij zijn training dient op te bouwen, rekening houdende met de persoonlijkheden van zijn sporters. In functie van de vraag wordt samen bepaald uit hoeveel sessies het coachingtraject zal bestaan.

Carrièrebegeleiding

De trainer kan, net als een sporter, voor nieuwe uitdagingen komen te staan en op zoek zijn naar een antwoord op belangrijke vragen zoals het combineren van een job in de privéwereld met de rol als hoofdtrainer.

We staan stil bij je loopbaan met als doel het verkrijgen van inzichten in jouw unieke set van drijfveren, waarop je lange termijndoelen in kaart gebracht worden. Deze worden uiteindelijk vertaald in een concreet en haalbaar persoonlijk actieplan.