Sportpsychologisch advies

Binnen de topsport beseffen steeds meer topsporters dat sterk ontwikkelde mentale vaardigheden hun prestaties positief beïnvloeden. Net om deze reden zijn sporters op zoek naar advies omtrent verschillende onderwerpen binnen de sportpsychologie, zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe een wedstrijdroutine opbouwen
 • Hoe het zelfvertrouwen verhogen
 • Hoe doelgericht trainen
 • Hoe spanning op een positieve manier gebruiken
Sportpsychologisch profiel

Op basis van een individueel gesprek en de resultaten van een vragenlijst wordt het persoonlijk sportpsychologisch profiel opgemaakt en vervolgens diepgaand besproken. Het verkrijgen van een beter inzicht in het eigen sportpsychologisch profiel, houdt een aantal belangrijke voordelen in:

 • Het verhogen van zelfkennis en -vertrouwen
 • Het onmiddellijk aan de slag kunnen gaan met deze belangrijke bouwsteen in het individuele ontwikkelingsplan
 • De relaties met trainer en/of medespelers op een hoger niveau tillen
Personal Coaching & Mentale training

Personal Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarbij de sporter en de sportpsycholoog op een doelgerichte manier samenwerken aan een merkbare en duurzame vooruitgang van de sportprestaties van de atleet. Doorheen een op maat gemaakt coaching traject leert de sporter:

 • nieuwe mentale vaardigheden aan te wenden in functie van zijn specifieke noden
 • deze vaardigheden onmiddellijk in de praktijk toepassen
 • deze vaardigheden vaak te oefenen, teneinde een duurzaam resultaat te bekomen
 • indien gewenst zijn eigen sportersprofiel te bepalen, wat resulteert in een beter inzicht in het eigen functioneren

Ontwikkelingsdoel:

Ik wens mijn spanningsniveau te kunnen reguleren.

Ik wens op een positieve manier te leren omgaan met druk.

Ik wens, net als voor mijn blessure, mijn sport te kunnen beoefenen met een goed gevoel.

Ik wens mijn aandacht te richten op mijn taken en verantwoordelijkheden.

Ik wens mijn aandacht te richten op mijn taken en verantwoordelijkheden.

Ik wens op een positieve manier om te gaan met tegenslag of moeilijkheden.

Ik wens opnieuw de motivatie terug te vinden met dewelke ik aan mijn sport begon.

Mentale vaardighedenset die kunnen worden aangeleerd:

Ademhalings- en ontspanningstechnieken.

Verhogen van het zelfvertrouwen.

Vertrouwen opbouwen aan de hand van een persoonlijk revalidatieplan© al dan niet ondersteund door het aanleren van visualisatietechnieken.

Concentratietechnieken

Emoties leren controleren

Omzetten van prestatie-verlagende gedachten in positieve en motiverende gedachten.

Inzicht krijgen in de motivatoren en demotivatoren binnen de eigen sportbeleving.

Begeleiding bij blessure

Een sportwereld zonder blessure bestaat jammer genoeg niet. De manier waarop deze behandeld wordt, maakt echter een wereld van verschil. Het mentale aspect speelt een doorslaggevende rol bij een revalidatie. Wanneer een sporter wordt begeleid in het opstellen van een persoonlijk revalidatieprogramma:

 • worden hierin zowel mentale als fysieke doelstellingen opgenomen
 • stellen we met deze mentale begeleiding jouw duurzame terugkeer op het hoogste niveau zeker
Ouders / Partners

De directe omgeving van de sporter is vaak nauw betrokken bij zijn of haar sportieve loopbaan. Heb je je als ouder of partner ooit wel eens afgevraagd:

 • kan ik de spanning of druk helpen verlagen?
 • is het mijn taak om mijn hem te motiveren?
 • waarom zondert hij zich af voor een wedstrijd?
 • wanneer en hoe communiceer ik best met hem over moeilijke en/of belangrijke thema’s?

Samen gaan we op zoek naar antwoorden. Dit kan onder de vorm van een individueel gesprek of aan de hand van een workshop specifiek ontworpen voor ouders van (top)sportende kinderen.